Home Vindere 2011
2011

Deltagere
Daniel Kruse
Jeppe Foldager
Tommy Friis
Jesper Kirketerp (vinder)

Dommere
Kristian Arpe Møller
Torsten Vildgaard
Francis Cardenau
Michel Michaud